Thay nhớt máy ~1.500 km/lần, dùng tuýp size 12, xả sạch nhớt cũ, châm nước làm mát là những công việc dễ dàng với cả chị em phụ nữ thời nay …